Moč fragilnosti - IJADA MINERALOGIE

Moč fragilnosti

Autor: IJADA
03.07.2020.

Prirodni kristali poput ametista i roze kvarca su fragilni i mogu se oštetiti usled pada, udara i izlaganja ekstremnim temperaturnim promenama (vrelim ili ledenim). Budite pažljivi prilikom rukovanja kristalnim proizvodima.

Ako ste primetili da vam često ispadaju stvari, ili da se saplićete, sudarate sa zidovima, stolovima i drugim predmetima, obratite pažnju, moguče je da nosite unutrašnji nemir, i da vam je potrebno uzemljenje. Ako vam kristal napukne iz čistog mira, postoji i objašnjenje za to - moguče je da ste upravo izbegli negativnu situacijua ili lošu karmu, u svakom slucaju, nema potrebe za brigom, dovoljno je da budete zahvalni.
• Ako vam se desi da kristal naprsne ili zadobije ogrebotinu prilikom pada ili drugih nezgoda i ostane u jednom delu, možete bezbrižno da nastavite da ga koristite. Ako osetite da kristal poseduje neodgovarajuču energiju, možete ga očistiti i napuniti u vreme punog meseca.
• Kristali se medjusobno mogu puniti pomocu drugih kristala. 
Izvor: IJADA
Loading...